HuizenNieuwsStile Italiano

Verplichte mediation bij ruzie in Italië

Door: Margreet Sjoerts

Stel, u hebt een conflict met uw Italiaanse buren over de erfafscheiding van uw tweede huis. Of u ruziet over een Italiaanse nalatenschap. Of over het parkeergedrag van uw buurman in de cortile van uw condominio. De rijdende rechter doet uw pittoreske dorp niet aan. Het vooruitzicht van een geld- en tijdverslindende rechtsgang in Italië trekt u niet erg aan. Wat kunt u doen?

De kans is groot dat u te maken krijgt met verplichte mediation, bemiddeling voorafgaand aan een proces om tot een schikking tussen partijen te komen. Sinds 9 augustus 2013 bestaat in Italië een wet voor verplichte mediation, die geldt voor een proefperiode van 4 jaar, tot september 2017.

Wat is het en hoe werkt het?

Verplichte mediation is een poging om een geschil buiten de rechter om op te lossen, met hulp van een mediator, een bemiddelaar. De mediator moet een speciale opleiding hebben doorlopen en partijen moeten zich laten bijstaan door een advocaat die ook een speciale cursus heeft gevolgd. Op dit moment is mediation als voorfase voor een gerechtelijke procedure verplicht bij geschillen die betrekking hebben op het condominio, erfenissen en familieovereenkomsten, huur- en lease overeenkomsten, vastgoed, verzekerings- en financieringsovereenkomsten, medische aansprakelijkheid en laster en smaad.

burenruzie conflict advies Italie

Partijen kunnen ook zelf kiezen voor mediation bij andere geschillen of mediation contractueel overeenkomen. Het geschil wordt voorgelegd aan een erkend instituut voor bemiddeling, deze bestaan bijvoorbeeld bij de kamers van koophandel. Komt er een akkoord tussen partijen, dan wordt dit ondertekend door de advocaten en kan dan zonder meer ten uitvoer worden gelegd. Bij facultatieve mediation is daarvoor eerst nog goedkeuring van de rechter vereist.

Het minnelijke traject begint met een eerste ontmoeting tussen partijen en de mediator waarbij informatie wordt gegeven over de procedure en wordt bezien of een minnelijke oplossing haalbaar is. Als meteen al blijkt dat een schikking er niet in zit is dit voldoende om de bemiddeling te staken en het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. In dat geval is men geen vergoeding verschuldigd voor de mediation. Partijen betalen geen registratiebelasting over het schikkingsbedrag als dat niet boven de € 50.000,= uitkomt. Is het bedrag hoger, dan betaalt men slechts belasting over het meerdere.

rechtspraak italie

Als een poging om tot een vergelijk te komen mislukt, kan de mediator een in zijn of haar ogen gepaste oplossing voorstellen. Het staat partijen vrij om deze af te wijzen en alsnog een rechtszaak te beginnen. Maar de afwijzing kan wel invloed hebben op de proceskostenveroordeling. Als een partij een voorstel van de mediator heeft afgewezen dat vergelijkbaar is met de beslissing van de rechter kan de rechter besluiten dat deze partij de kosten van de wederpartij partij moet compenseren. De rechter kan partijen ook tijdens een lopende procedure alsnog verwijzen naar een mediator.

Maatregelen om het rechtssysteem te ontlasten

Naast de verplichte mediation heeft de Italiaanse regering nog meer maatregelen genomen om de gerechten te ontlasten, zoals een uitbreiding van de mogelijkheden voor arbitrage en door advocaten “begeleide onderhandeling”, verplicht sinds 9 februari 2015 voor aansprakelijkheidskwesties bij verkeersongevallen, scheepsongelukken en voor geldvorderingen tot een bedrag van € 50.000,=.

In de overgrote meerderheid van zaken die met hulp van verplichte mediation worden opgelost betreft het geschillen over het condominio. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het verdient de voorkeur om een geschil minnelijk op te lossen als de eigenaren van een appartement elkaar dagelijks tegen komen. Maar ook voor civiele en handelszaken lijkt het een goede oplossing, en in ieder geval goedkoper en sneller dan de gang langs de Italiaanse rechter.

Voor meer informatie over geschillen in Italiaanse zaken kunt u contact opnemen met mr drs M.J. Sjoerts,info@sjoertsadvocatenkantoor.nl
www.sjoertsadvocatenkantoor.nl

(update 2020: Margreet Sjoerts is niet meer actief als advocaat)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button