Italiaanse taalNieuwsStile Italiano

Kosmos biedt taalcursus Italiaans voor kinderen

Vroeg een vreemde taal leren in het primair onderwijs is een streven van Staatssecretaris Sander Dekker. Hij bevestigt dat: “Nederland is internationaal sterk georiënteerd, gezien haar geografische en economische situatie. Daarom is het leren van Engels, een vereiste”. Het blijkt dat kinderen die vroeg vreemdetalenonderwijs krijgen veel beter Engels spreken dan kinderen die pas kennismaken met Engels in groep 7 of 8. Ook op andere vaardigheden scoren vvto-leerlingen iets beter”. Gebleken is dat de algemene taalontwikkeling door het leren van meerdere talen gestimuleerd wordt.

Als taaldocente kent Ilenia Lombardo wel het belang om een taal zo vroeg mogelijk te leren. Als ondersteuner van ‘Vroeg Vreemde Taal Onderwijs’ is zij bezig om aan de allerkleinsten Engels, Frans, Spaans en Italiaans te doceren. Voor Ilenia zijn talen haar grootste passie. Ze spreekt zeven talen. Naast uiteraard Italiaans en Spaans, spreekt ze vloeiend Frans, Engels, Duits en Portugees. Nederlands heeft ze in de loop der jaren aangeleerd en nu is ze bezig met een studie Zweeds. Ze geeft al ruim 10 jaar taalles aan kleine groepen volwassenen en kinderen.

Taalles voor kinderen

Door internet, buitenlandse tv-kanalen, verre vakanties en de multiculturele samenleving wordt het spreken van meerdere talen steeds belangrijker. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aanleren van een vreemde taal op jongere leeftijd veel gemakkelijker is, dan in de puberleeftijd. Bovendien wordt de algemene taalontwikkeling door het leren van meerdere talen gestimuleerd. De taalgevoelige leeftijd ligt vóór het achtste levensjaar. Daarom is het belangrijk om vroeg te beginnen met taalonderwijs.

Voordelen

kosmos1

Het leren van een extra taal op jonge leeftijd biedt een aantal voordelen. Om te beginnen hebben jonge kinderen nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. Ze pakken de uitspraak van een vreemde taal dan ook makkelijk op. Daarnaast speelt de beleving een grote rol: als je jong begint, wordt praten en luisteren in een vreemde taal vanzelfsprekend. Door spelenderwijs met een vreemde taal in aanraking te komen, leren kinderen met plezier de structuur van een taal kennen. En wie de structuur van een taal doorheeft, heeft daar later gemak van en kan dat ook toepassen op andere vreemde talen. Het verkleint de kans op bijles later aanzienlijk!

Daarnaast is ook bewezen dat dyslectische of taalzwakke kinderen groot voordeel hebben bij het mondeling leren van een vreemde taal. Bij taalles op jonge leeftijd is er nog geen schrift waar ze moeite mee hebben. Door een vroege start hebben ze meer tijd om in de bovenbouw het lezen en schrijven te leren.

Praktijk

Hoe gaat dat in de praktijk? Taalcentrum Kosmos biedt, onder de bezielende leiding van taaldocente Ilenia Lombardo, mogelijkheden om uw kind op een ontspannen en gezellige manier op jonge leeftijd met buitenlandse talen in aanraking te laten komen. Spelenderwijs leren de kinderen met plezier een vreemde taal. Tijdens de les worden leuke boekjes, liedjes, audio- en visuele middelen gebruikt om de taal in een ontspannen sfeer aan de kinderen te leren. In een speciaal kinderlokaal zonder tafels en stoelen, maar samen met juf Ilenia op het vrolijke vloerkleed in een kring.

De methodiek is er op gericht om kinderen vanaf groep 1 op natuurlijke wijze met Engels, Spaans, Frans of Italiaans kennis te laten maken. Het accent ligt op communicatieve vaardigheden. Luisteren naar klanken en woorden en het uitspreken van woorden en later zinnen en verhalen vormen de leidraad van de methode. De basis taalcursus voor kinderen in iedere taal bestaat uit 22 alledaagse lessen: niveau I 10 lessen en Niveau II 12 lessen. Elke les duurt 1 uur. De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen, zodat er voor ieder kind veel aandacht is.

kosmos2
Leren op een ontspannen manier m.b.v. boekjes , liedjes en Woef de hond.

Contact

Vindt u het ook leuk als uw zoon of dochter tijdens de vakantie buitenlandse vriendjes en vriendinnetjes kan maken of heeft uw puber moeite met de taalvakken op de middelbare school? Voelt u zich onzeker over uw Engelse kennis, maar verwacht uw werkgever wel dat u een Engelstalige presentatie geeft? Wilt u Italiaans, Frans, Spaans in een ontspannende sfeer maar toch efficiënt leren? Neem dan contact op met Taalcentrum Kosmos en vraag Ilenia naar een taalleerprogramma op maat.

Taalcentrum Kosmos
Brahmsstraat 59
3281 VC Numansdorp
Tel: +31 (0)68 183 89 81
info@taalcentrumkosmos.nl
www.taalcentrumkosmos.nl

Volg ons ook op Facebook: Taalcentrum Kosmos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button